Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023


Συνοπτικό Σημείωμα για τις Εκθέσεις που υποβλήθηκαν τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο 2023, με βάση το εδάφιο (10) του άρθρου 6 των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων του 1991 μέχρι 2022Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatJANUARY_JUNE 2023_Β.pdf