Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση με θέμα τη διοικητική δεοντολογία σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Στις 10 Μαρτίου 2016 η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Διοικητική δεοντολογία" σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια μαθήματος Διοικητικής Δικονομίας, κατόπιν πρόσκλησης του Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου κ. Κώστα Παρασκευά.