Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ειδική μνεία στις παρεμβάσεις της Επιτρόπου στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου Διαμεσολαβητών (International Ombudsman Institute – IOI)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών (International Ombudsman Institute – IOI) προβαίνει σε ειδική μνεία στην ιστοσελίδα του (www.theioi.org) στις Παρεμβάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπό την ιδιότητά της ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης Βασανιστηρίων (NPM), αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID-19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους.

Ειδικότερα το IOI, αφού χαιρετίζει την άμεση υλοποίηση από την Πολιτεία των εισηγήσεων που υπέβαλε η Επίτροπος στην Αυτεπάγγελτη Έκθεση της ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2020, σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID-19 σε χώρους όπου άτομα στερούνται ή πιθανόν να στερούνται της ελευθερίας τους, σημειώνει την επίσης Αυτεπάγγελτη Παρέμβαση της Επιτρόπου ως Ανεξάρτητος Μηχανισμός Προώθησης, Προστασίας και Παρακολούθησης της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 και προβαίνει σε ιδιαίτερη αναφορά, τόσο στην επιτόπια επίσκεψη της Επιτρόπου στο Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά όσο και στην Έκθεσή της για τα μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στο Κέντρο «Πουρνάρα» και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Πολιτικού Ασύλου στην Κοφίνου.

Στην πιο πάνω αναφορά του, το ΙΟΙ φιλοξενεί και αντίγραφο της σχετικής Έκθεσης της Επιτρόπου, γνωστοποιώντας την με τον τρόπο αυτό στα διακόσια σχεδόν μέλη του ανά την υφήλιο.