Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός του Γραφείου Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, την 1/03/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση που άρχισε στις 15 Φεβρουαρίου 2017, αναφορικά με την ενιαία ρύθμιση του αδικήματος του μίσους. Με αφορμή τη συζήτηση, υποβλήθηκε Υπόμνημα της Επιτρόπου Διοικήσεως.