Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος


H Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιωνη, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 3 Μαΐου 2017, κατά την οποία συζητήθηκε για πρώτη φορά το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών για τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου. Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται ως ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017.