Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 25 Σεπτεμβρίου και 16 Οκτωβρίου 2019, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για συζήτηση του θέματος « Ενημέρωση για τη λειτουργία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως».