Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Πρόγραμμα Εκδήλωσης για την Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκδήλωση για την Εκστρατεία για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ