Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


H Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 27 Μαρτίου 2017, με θέμα "Πρόταση Νόμου για τροποποίηση του άρθρου 17 του περί Εμπορίας Προσώπων Νόμου του 2014," το οποίο αφορά στην ποινικοποίηση του πελάτη υπηρεσιών που προκύπτουν από την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων.