Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 8 Ιανουαρίου και 24 Ιουνίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τις οποίες συζητήθηκαν το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι προοπτικές αναβάθμισής τους.