Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με τη Mονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικων


Συνάντηση με τη Mονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικων


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφέιου της είχαν συνάντηση με τη Mονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικων, στα πλαίσια υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου από το Ταμείο, Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης έργου "Σύσταση και Λειτουργία Μηχανισμού Παρακολουθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικων Επιστροφών Ατυπων Μεταναστών "

Η συνάντηση πραγματοποιηθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.