Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αιτητές EEE αναμένουν μήνες ενώ η επικοινωνία με το ΥΠΕΡΓ είναι αδύνατη (Χαραυγή)


Αιτητές EEE αναμένουν μήνες ενώ η επικοινωνία με το ΥΠΕΡΓ είναι αδύνατη

Χαραυγή
27 Ιουλίου 2021