Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Η Επίτροπος Διοικήσεως κατσαδιάζει το ΤΕΠΑΚ για το πρωτόκολλο (Χαραυγή)


Η Επίτροπος Διοικήσεως κατσαδιάζει το ΤΕΠΑΚ για το πρωτόκολλο
Χαραυγή
17 Δεκεμβρίου 2021