Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

«Απρόσωπη» και ταλαιπωρεί τους αιτητές ΕΕΕ η αρμόδια υπηρεσία, λέει η Επ. Διοικήσεως (ΑΝΤ1.com.cy)


«Απρόσωπη» και ταλαιπωρεί τους αιτητές ΕΕΕ η αρμόδια υπηρεσία, λέει η Επ. Διοικήσεως
ΑΝΤ1.com.cy
27 Ιουλίου 2021


Mετά την παρέλευση αρκετά μεγάλου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα γίνεται η ενημέρωση των αιτητών για τυχόν ελλείψεις των αιτήσεών τους από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, η οποία κρίνεται «απρόσωπη», αποφάνθηκε η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Σε τοποθέτησή της αναφορικά με καθυστερήσεις στην εξέταση αιτήσεων για ΕΕΕ η Επίτροπος Διοικήσεως αναφέρει ότι «προκύπτουν, δε, και οι περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες, ένεκα της παρέλευσης χρόνου από την υποβολή της αίτησης μέχρι την εξέτασή της, ζητείται περαιτέρω η προσκόμιση επικαιροποιημένων εγγράφων που είχαν, κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης, προσκομιστεί».

Προσθέτει ότι « σε αρκετές περιπτώσεις, αποτελεί θέση παραπονούμενων που αποτείνονται στο Γραφείο μου ότι κλήθηκαν να προσκομίσουν στην ΥΔΕΠ έγγραφα που είχαν ήδη προσκομίσει, επειδή, όπως πληροφορήθηκαν προφορικά, αυτά είχαν απολεσθεί ή ότι δεν έλαβαν τις επιστολές που η Υπηρεσία τους απέστειλε ζητώντας τους την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων».

Η κ. Λοττίδη αναφέρει ότι «όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι αιτήσεις θεωρούνται ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες, εφόσον και όταν υποβληθούν/προσκομιστούν τα στοιχεία που ζητούνται, συνακόλουθα, σε περίπτωση έγκρισής τους, η καταβολή του ΕΕΕ ξεκινά από τον επόμενο μήνα του χρονικού σημείου που επήλθε η συμπλήρωση της αίτησης και όχι από τον επόμενη μήνα της ημερομηνίας αρχικής υποβολής τους».

Στην τοποθέτησή της η Επίτροπος επισημαίνει ότι «ένεκα των διαδικασιών που εφαρμόζονται, οι ενδιαφερόμενοι αιτητές ΕΕΕ, οι οποίοι, στις πλείστες των περιπτώσεων, στηρίζονται στο επίδομα για να εξασφαλίσουν το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, αναγκάζονται, εκ τω πραγμάτων, να αναμένουν μήνες για τη σχετική απόφαση της ΥΔΕΠ».

«Στην, δε, περίπτωση απόρριψης του αιτήματός τους, υποβολής έντασης από πλευράς τους και τυχόν επανεξέταση της αίτησης τους, το χρονικό αυτό διάστημα της αναμονής ενδέχεται να μεγαλώσει δυσανάλογα», συνεχίζει η κ. Λοττίδη.

Σημειώνει ότι «η οικονομική δυσπραγία που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν το διάστημα αυτό, είναι αναντίλεκτη, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει, εν τέλει έγκριση της αίτησής τους, αυτοί στηρίζονται στην καταβολή αναδρομικών δικαιωμάτων για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε χρέη που έχουν δημιουργήσει».

Όπως αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως στην τοποθέτησή της, «στην περίπτωση, δε, που ζητούνται επικαιροποιημένα έγγραφα τα οποία έχουν ήδη προσκομιστεί από τους ενδιαφερόμενους, δεν μπορεί να παραγνωρίζεται η ταλαιπωρία στην οποία αυτοί καλούνται να υποβληθούν για το σκοπό αυτό».

Υποδεικνύει ότι η «ταλαιπωρία των αιτητών δεν προκύπτει από υπαιτιότητά τους αλλά από το χρόνο που χρειάστηκε η υπηρεσία να εξετάσει, όχι την ουσία της αίτησης, αλλά την τυπική εγκυρότητα της υποβολής της».

Συνεχίζοντας στην τοποθέτησή της η κ. Λοττίδη αναφέρει πως «παρότι, δε, η αρμόδια υπηρεσία διαχειρίζεται επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας και, συνακόλουθα, καλείται να αξιολογήσει περιπτώσεις ατόμων που χρειάζονται κοινωνικοοικονομικής στήριξης, παραμένει μια ‘απρόσωπη’ υπηρεσία για τους ενδιαφερόμενους πολίτες καθότι λείπει η προσωπική επαφή με τον αρμόδιο λειτουργό».

Προσθέτει ότι «εξαιτίας αυτού, η επικοινωνία των αιτητών με την υπηρεσία είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, αφού οι πρώτοι, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με Λειτουργούς που χειρίζονται τα αιτήματά τους, να παραδίδουν δια χειρός έγγραφα και να λαμβάνουν απόδειξη για τα παραδοθέντα, καθώς και να λαμβάνουν άμεση τηλεφωνική πληροφόρηση για ενδεχόμενες ελλείψεις των αιτημάτων τους ή/και την πορεία εξέτασής τους».

Καταλήγοντας η Επίτροπος Διοικήσεως εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι, όπως έχει πληροφορηθεί από τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια διερεύνησης ατομικού παραπόνου, «από 1/3/2021, το Τηλεφωνικό Κέντρο της ΥΔΕΠ έχει στελεχωθεί με 10 άτομα, «για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών που απευθύνονται στις διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές της υπηρεσίας, ενώ από τις 2/4/2021, άλλα 4 άτομα εργάζονται για τον ίδιο σκοπό.