Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων


Στις 7 και 14 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2019».