Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΝομικώνH Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 13, 15 και 20 ιανουαρίου, στις 13 και 26 Μαρ΄τιου 2021, κατά την οποία συζητήθηκε η σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.