Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, η Πρώτη Λειτουργός κ. Ελένη Χατζηττοφή, οι Ανώτεροι Λειτουργοί κ.κ. Γιώργος Κρασσάς και Μαρία Χριστοφόρου και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, , συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στις 25 Απριλίου 2018, για συζήτηση των θεμάτων (α) «ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και (β) Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως, της Αρχής Ισότητας και της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων».