Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 12 Φεβρουαρίου 2018, για συζήτηση της πρότασης νόμου για τροποποίηση του περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμου (ο περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017).