Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Πρώτη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελένη Χατζηττοφή, συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 13 Ιουνίου 2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αναφορικά με την έκθεση της Κύπρου προς τον ΟΗΕ σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Στην ίδια συνεδρία εξετάστηκαν, επίσης, τα προβλήματα που δημιουργούνται στα άτομα με αναπηρίες λόγω του ηλικιακού περιορισμού που τίθεται στο Σχέδιο Παροχής Επιδόματος Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας.