Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Κώστας Ιωάννου και η Λειτουργός Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 11 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση των θεμάτων (α) Η νομιμότητα της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών (drones κ.α) ως μέσου παρακολούθησης και (β) Η αδυναμία καταδικασθέντων να εργαστούν μετά την έκτιση της ποινής τους αφού η εργοδότηση της πολλούς τομείς απαιτεί λευκό ποινικό μητρώο το οποίο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν.