Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στις 20 Φεβρουαρίου 2019, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο αναφορικά με την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση. Στην εν λόγω Συνεδρία υποβλήθηκε σχετικό Υπόμνημα από το Γραφείο μας.