Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 11 και 25 Σεπτεμβρίου και 2 και 30 Οκτωβρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο « Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο του 2019».