Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 17 και 24 Φεβρουαρίου, 3 και 17 Mαρτίου 2021 στις συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα τον περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2021