Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Η λειτουργία του Συμβουλευτικού Σώματος το οποίο ιδρύεται με βάση το άρθρο 9 του περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμου».