Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 23/01/2017, στην οποία συνεχίστηκε η συζήτηση και η ενημέρωση για το θέμα της λειτουργίας του κρατικού καταφυγίου θυμάτων εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.