Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 29 Ιουνίου 2022, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά την οποία συζητήθηκε "Ο περί Επιτρόπου Διοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (έναρξη της κατ' άρθρον συζήτησης)".