Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτπουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Οι Λειτουργοί του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδη και Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, στις 26 Μαρτίου 2018, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτησε αναφορικά με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμο του 2016.