Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας ΤάξεωςΗ Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2024, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Οι φυλακές ανηλίκων, το σύστημα λειτουργίας και τα μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι τηρούνται τα δικαιώματα των παιδιών».