Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 4 Σεπτέμβριου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση κινητών τηλεφώνων στη σχολική μονάδα από τους μαθητές και τρόποι αντιμετώπισης».