Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στις 6 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Τα συχνά περιστατικά εξαφάνισης παιδιών από ιδρύματα παιδικής προστασίας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) και μέτρα αντιμετώπισής τους».