Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Ο Λειτουργός κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: "Τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και η ανάγκη εκπόνησης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τον αυτισμό".