Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 26 Οκτωβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκαν: (α) «Η ανάγκη προάσπισης των δικαιωμάτων των οροθετικών ατόμων» και (β) «Παραχώρηση προτεραιότητας σε ορισμένες ειδικές ομάδες του πληθυσμού (έγκυοι, γονείς με παιδιά κάτω των 5 ετών, συνταξιούχοι και ανάπηροι) σε χώρους όπου εξυπηρετείται κοινό (δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι)».