Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Η απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κώστα Παπακώστα κατά την περίοδο κράτησής του στις Κεντρικές Φυλακές».