Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Η Λειτουργός Α’ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 5 Φεβρουαρίου 2019, για συζήτηση (α) του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμου του 2020 και (β) του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων (Τροποποιητικός) Νόμου του 2020.