Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Ο Λειτουργός Α' κ. Κυριάκος Κυριάκου και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Οι συνθήκες κράτησης στις Κεντρικές Φυλακές και η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιώματων των κρατουμένων».