Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2022, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Τα Δικαιώματα των Θυμάτων».