Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Η Λειτουργός κ. Νάσια Διονυσίου συμμετείχε σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών στην οποία συζητήθηκε η Πρόταση Νόμου προνοεί για την παροχή προτεραιότητας σε χώρους εξυπηρέτησης κοινού σε καθορισμένες ομάδες πληθυσμού.