Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


H Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 14 Νοεμβρίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Κύπρο.