Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2022, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: "Πρόταση Νόμου για το Σχολικό Εκφοβισμό".