Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 21 Μαρτίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του ΥΠΠ με τη μορφή της αγοράς υπηρεσιών.