Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Ο περί Φυλακών Νόμος του 2019 & περί Φυλακών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021».