Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Η Λειτουργός κ. Νάσια Διονυσίου συμμετείχε στη Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, που πραγγματοποιήθηκε στις 14/7/2021, με θέμα τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2018.

Στην Επιτροπή συζητήθηκε Νομοσχέδιο, με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 62 του βασικού Νόμου, μετά και από σχετική Τοποθέτηση του Γραφείου μας (Αρ.Φακ.: Α/Δ 6/2016, ημερ. 30/5/2016).