Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών.


.Στις 20 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις επιλογής στείρωσης στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και τα σεξουαλικά και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα της γυναίκας.