Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου και Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου και η Λειτουργός κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα: «Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την παραβίαση του δικαιώματος σε εργασία και απασχόληση λόγω αναπηρίας που υπέστη εργοδοτούμενη από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου».