Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 6 και 27 Ιουλίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν: (α) «Ο περί της καταπολέμησης ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων σεξισμού κατά των Γυναικών Νόμος του 2020» και (β) «Ο περί της Καταπολέμησης του σεξισμού και των σεξιστικών συμπεριφορών κατά των γυναικών μέσω του Ποινικού Δικαίου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2020».