Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων


Στις 28 Ιανουαρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, κατά την οποία υπήρξε: (α) Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν ήδη εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας και (β) Τα δικαιώματα των εκ μητρογονίας προσφύγων που δεν έτυχαν οποιασδήποτε στήριξη λόγω της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι το 2013 και η ανάγκη μελέτης τρόπων στήριξης τους στη βάση της νέας Νομοθεσίας και Κανονισμών.