Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συνεχίστηκε η συζήτηση για το Νομοσχέδιο αναφορικά με την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση.