Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων


Στις 29/09/20 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπή Προσφύγων, με θέματα: (α) Ενημέρωση για την Έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως αναφορικά με την απόφαση να μην παραχωρηθεί χρηματική βοήθεια σε εκτοπισθέντες που έχουν γίνει εγκριθεί για παραχώρηση κρατικών οικοπέδων για την ανέγερση κατοικίας (β) Τα δικαιώματα των εκ μητρογονιάς προσφύγων.