Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


H Λειτουργός του Γραφείου Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος της πρόθεσης της κυβέρνησης να τερματίσει τη λειτουργία Στεγών Ηλικιωμένων και Βρεφοκομικών Σταθμών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.