Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 1 Ιουνίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Η Ανάγκη κοινωνικής υποστήριξης και προσωρινής διαμονής διαμονής αποφυλακισθέντων με προβλήματα ουσιοεξάρτησης, αλλά και ενδιάμεσος χώρος προσωρινής διαμονής και υποστήριξης ατόμων που ολοκληρώνουν με επιτυχία τα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης».