Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Ανώτερη Λειτουργός του Γραφείου κ. Μαρία Χριστοφόρου και ο Λειτουργός του Γραφείου κ. Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, για τη συζήτηση των θεμάτων (α) η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή επιδόματος φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ο τρόπος υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε δικαιούχους και φροντιστές λόγω του τρόπου καταβολής του και (β) η ανάγκη εκσυγχρονισμού του επιδόματος φροντίδας που δίνεται στα τετραπληγικά άτομα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων αυτών.